www.harduKOL.se

Upplysningskampanjen HarduKOL.se är avslutad.

Syftet med kampanjen var att belysa och sprida kunskap om hur allvarlig sjukdomen KOL är, och hur viktigt det därför är att förhindra att lungfunktionen försämras.

Netdoktor.se kan du hitta information om KOL och har även möjlighet att dela med dig av dina upplevelser av sjukdomen i forum och blogginlägg.